سامانه امور مشتریان شرکت لیزینگ رایان سایپا با هدف سرویس دهی بهینه به مشتریان وفادار راه اندازی گردیده است.


خدمات قابل ارائه در سایت امور مشتریان به شرح زیر می باشد :

  • مشاهده اطلاعات شخصی مشتری
  • مشاهده اطلاعات اقساط مشتری
  • مشاهده اطلاعات قرارداد مشتری
  • واریز اقساط مشتری به صورت آنلاین
  • مشاهده اطلاعات خودرو مشتری
  • مشاهده نوع پرونده مشتری
  • مشاهده تعداد پرونده مشتری
  • مشاهده آخرین وضعیت پرونده مشتری
  • مشاهده مبلغ وام مشتری
  • اطلاع رسانی و مشاهده فرم های مربوطه

در این مسیر خشنود خواهیم شد تا از پیشنهادات و انتقادات سازنده شما که به آدرس ایمیل ذیل ارسال می نمایید در جهت بهبود کارآیی سامانه استفاده نماییم .

ITInfo@rayansaipa.com